FIUL CURVAR (A-II-A DUMINICĂ DIN TRIOD)

AM DECIS SĂ ATAȘEZ CÂNTAREA CARE SE CÂNTĂ LA CĂLUGĂRIE, PENTRU CĂ E GRĂITOARE PENTRU CEI CE PRICEP LUPTA CU PATIMILE, ȘI PENTRU CELE SCRISE MAI JOS.

      ”Tată, am greșit față de Cer, față de Tine!”
   Frați creștini ortodocși, nu există, după opinia mea, o parabolă mai îndemnătoare la întoarcerea în rosturile noastre de oameni, plămadă a Dumnezeirii, ca aceasta a fiului curvar, cum este ea numită. V-o amintesc pe scurt: un om avea doi fii; mezinul cere partea de avere și pleacă într-o țară îndepărtătă(în țara îndepărtării de tată).Acolo, după ce-și cheltuie averea în ospețe , beții și desfrânări, se abate o foamete mare care-l obligă pe tânăr să se bage argat la un crescătăr de porci. Dar nici aici nu-și sătura pântecele cu hrană pentru că nu i se dădea decât cât să-și țină viața și nici din roșcovele pe care le dădea porcilor nu avea voie să mănânce. Mezinul, suferind de foame, își vine în fire , și se hotărăște să se ducă înapoi la casa părintească și să recunoască vina , cerând tatălui să îl primească măcar ca pe unul din slugile sale. Tatăl, văzându-l de departe venind, fuge spre el, îl strânge la piept și nici nu-l lasă să-și spună mărturisirea, ci pregătește un mare ospăț de bucurie că i s-a întors fiul acasă. Băiatul cel mare, se supără , și nu voiește să intre în casa tatălui, dar Tatăl iese și îi explică bucuria lui pentru întoarcerea fiului pe care el îl credea mort. 
     Iată dar foarte pe scurt parabola de astăzi. Multe , foarte multe sunt învățăturile pe care le putem trage de aici, dar timpul mă obligă să mă opresc doar asupra câtorva dintre ele, altele decât cele despre care am vorbit cu alte ocazii.
   Duminica aceasta a fiului curvar, vine după duminica în care Hristos ne vorbește despre mândrie(a vameșului și a fariseului,  Și nu întâmplător pentru că mândria e cauza desfrânării în cele mai multe cazuri.  Și am să fac pomenire aici de o întâmplare din istoria poporului evreu,(asta așa să nu mai zică cineva că-s antisemit): David, al doilea rege al evreilor, căsătorit fiind, prooroc fiind, poet fiind, și scriitor al Psalmilor(imne religioase), se îndrăgostește de femeia lui Urie heteul, un comandant de oaste de-al lui. Și îl trimite într-o luptă de unde nu se putea întoarce viu, omorându-l astfel, și îi ia de nevastă pe femeia lui , oficial, deși și mai înainte curvise cu ea. Auziți, frați creștini????? Cel care a proorocit despre Maica Domnului, cel care a proorocit despre Ioan Botezătorul , despre Hristos însuși și despre Răstignirea, moartea și Înverea Lui Hristos, s-a amăgit de dracul curvie!!! De aici trebuie să înțelegem cât de mare e acest drac, cât de ademenitoare este această patimă pentru sufletele noastre. Natan, proorocul, vine și îl mustră pe David pentru fără-de-legile în lanț făcute de el( pofta ochilor, trufia vieții , lăcomia, viclenia , uciderea și desfrânarea,). Atât de orbit era acesta de duhul Desfrânării că nici nu-și dădea seama ce păcate grozave făcuse până să desfrâneze. E, David se pocăiește , plânge păcatul lui, mai ales că Natan îi proorocise că va muri pruncul zămislit în  păcat, dar, aici e un lucru interesant: David îl întreabă pe Natan: De ce Dumnezeu m-a părăsit și m-a lăsat să cad în acest păcat? Iar răspunsul proorocului Natan a fost : Pentru că ai zis în inima ta :  Prooroc al lui Dumnezeu este David, și nimic nu v-a împiedica picioarele mele mergând pe căile Domnului. 
 Iată mândria, pricină a preacurviei lui David!!! 
     Ar mai fi un citat din sfântul apostol Pavel, în primul capitol din epistola lui către Romani(care de fapt este scrisă pentru evreii din Roma) și în care face referire la legătura de cauzalitate dintre păcatul mândriei și cel al desfrânării homosexuale, dar fiind un subiect vast și complex, vă las să-l citiți singuri cu atenție, lipsindu-mi acum spațiul și timpul deslânării acelui capitol, foarte  interesant de altfel. Dar să revenim la Fiul curvar din pilda de azi.
      Cuvântul meu ar trebui să se rezume la această frază:Mesajul acestei pilde este următorul: prea adesea , mult prea adesea ne bălăcim în cloaca patimii curviei, cu toate formele ei blestemate: malahii, onanii, curvii, preacurvii(sex cu persoane căsătorite), sodomii, pedofilii, și altele pe care rușine este și ale grăi,în loc să trăim traiul cel tihnit din casa Tatălui Ceresc, în cadrul celor două legi pe care orice om, botezat sau nu, le are: LEGEA MORALĂ DIN EL , și LEGEA LUI DUMNEZEU DIN CER. Ei, cu atât mai mult noi, creștinii botezați  ar trebui să fim străini de acest diavol al curviei, dar , după cum am văzut , a sucit el mințile  unor prooroci, darămite nouă , celor ce nu ne-am ancorat inima în Credința dreaptă, în Nădejdea biruinței și în Iubirea curată a Jertfei de pe Cruce.
   E drept e tot mai greu să duci o viață ferită de desfrânări, măcar cu gândul și cu imaginațiile tot greșim. Și cum să nu fie greu când diavolul atacă azi pe trei fronturi majore:
  1. Media, mass-media colcăie de duhul îndobitocitor al acestei patimi, irită nervii, și îndeamnă la tot felul de desfrânări și alte păcate, la violențe verbale și fizice.
2. Așa zisele „valori europene, ne cer să admitem anormalul --- normal și amarul să-l numim dulce. Cum cred ei că voi putea eu să-mi mint conștiința și să spun că homosexualitatea este o stare de normalitate a unor tineri și tinere, când eu știu bine că e o plagă, un cancer social-uman, un blestem căzut pe capul celor ce suferă această stare. Și specific: nu am nimic cu homosexualii, dar nu pot să fiu de acord să cer românului să legifereze căsătoriile și adopțiile gay. (repet. problematica e vastă și stufoasă, nu intru în ea acum.)
  Europa nu are astfel de valori!!! Europa nu era creștină nu avea resursele de a crea ceea ce a creat în cultură , civilizație, artă, știință și tehnică.Ceea ce ni se servește azi ca fiind valori, sunt de fapt nonvalorile lor!!! Ne cer nouă toleranță și ei expulzează țiganii din capitala toleranței???? Nu vă lăsați manipulați. Acestea sunt valorile masonilor și a altor slujitori ai satanei.Sunt valorile dracului, ale întunericului și decadenței .
      3. Strada a devenit un ring de luptă între cel ce vrea să ducă o viață liniștită hormonal, darămite o viață creștină, și dracul curviei, iar undițele, cârligele și momelele satanei au devenit femeile. Multe dintre ele nu mai știu ce este aceea eleganță, feminitate, frumos. Se îmbracă în repezeală, se machează pe fugă, trag repede niște„ blue jeanse ” pe ele, strâmți , cât se poate de strâmți; ba au și nerușinarea de a veni așa și în biserică. Pentru cine ieși așa pe stradă? soțul tău te știe, nu? Atunci pentru cine?Cu ce scop? Și apoi mai vreți ca tineretul să aibă toți boii acasă, cum se spune, să nu turbeze când vă văd dezbrăcate pe stradă, că-i apucă și pe ei săracii violurile, luptele între ei, bețiile.  Și dacă mai există totuși vreun tânăr care rezistă eroic într-o astfel de societate,îi puneți etichete: demodat, fătălău, fraier, sclav, tocilar, mutant. 
    Frumusețea femeii nu stă în forme, ci în fidelitate, iar puterea bărbatului se distinge în capacitatea lui de stăpânire.
FEMEIE, NU SPRE CERTARE ÎȚI SPUN, CI PENTRU CĂ TE IUBESC: AMINTEȘTEȚI SĂ FI FEMININĂ (NU FEMINISTĂ) ÎMBRACĂ-TE ELEGANT, DECENT. CU GUST , „LA ASORTE” ȘI VEI ATRAGE NU DOAR PRIVIRE BĂRBAȚILOR, CI ȘI RESPECTUL ȘI AFECTUL LOR, IAR SOȚUL TĂU SE VA SIMȚI DEMN SĂ MEARGĂ LA BRAȚ CU TINE.
  Am văzut așadar care sunt mrejele acestui duh turbat al desfrânării.
   Haideți dar să vedem și care sunt urmările lui: orbirea sufletului celui robit de curvie aduce iad în casa celui stăpânit; de ești tânăr nu vrei să mai ști de școală, aștepți cu nerăbdare  să îți saturi pofta ochilor și fierbințeala trupului, nu mai asculți părinții, nu-i mai ajuți, nu mai vrei altceva decât să-ți saturi odată poftele și pornirile sexuale. Îți spun  eu un secret , dacă nu ți l-a spus nimeni până acum: Desfrânarea nu te satură!!!! ea se hrănește din ea însăși, arzându-ți ție energiile , îngălbenindu-te, uscându-te,îți robește mintea și te face slujitor porcilor și scroafelor, patimilor și poftelor trupești.
AI SĂ AJUNGI SĂ MERGI PE STRADĂ ȘI SĂ NU MAI VEZI OAMENI , CI FORME!, NU FEMEI CI FEMELE, PENTRU CĂ OCHIUL TĂU DEVINE AL UNUI TAUR, AL UNUI DOBITOC , MINTEA ȘI TOATĂ FIINȚA ȚI S-A ÎNDOBITOCIT! Dar ce zic eu dobitoc? Dobitoacele au perioada lor de împerechere apoi își văd de ciclul vieții. Curvarul  se mocirlește rău , apoi mai rău, ajungând să mintă pe mamă, pe tată, pe soț sau pe soție, pe copii; nu-l mai încălzește căminul, nu-i mai place mâncarea, ajunge să nu mai vadă frumusețea propriilor lui copii, să îi urască, să nu-i mai dorească, să vrea divorț sau avorturi!!! 15 milioane de crime, din 1990 până-n Martie 2012!!!! 15.000.000 de suflete omorâte, aduse jertfă acestui drac. GENOCID PE CARE CREDEȚI VOI CĂ DUMNEZEU NU-L VEDE? CRIZA MORALĂ A ȚĂRII ĂSTEIA CAMPIOANE LA AVORTURI, CERE ACUM PLATA ȘI RĂSPLATA SÂNGELUI ARUNCAT LA CANAL!
Dar ce e de făcut în fața acestei plăgi?
păi ne arată tot pilda:
      -dacă suntem încă în casa Tatălui, să nu ne mândrim, să nu ne cerem drepturi imaginare, ci să ne bucurăm de Iubirea Lui, de ocrotirea Lui, de cădura aceasta tihnită a Duhului Sfânt, care nu e fierbințeală năucitoare ca și curvia;
      -dacă însă am ajuns fii curvari, să facem ca tânărul acesta, că zice scriptura că „venindu-și în sine” s-a sculat și a zis în gândul lui, În casa tatălui meu argații sunt îndestulați de pâine, și eu zac aici murind de foame? mă voi duce dar la El și-i voi zice: Tată, am greșit Cerului și înaintea Ta, și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul Tău. Fă-mă ca pe unii din argații tăi!”Aceasta este prima condiție: Să ne venim în sine. să realizăm starea josnică în care ne mocirlim, să ne sculăm din ea, să ne sculăm spre Duhovnic să ne spovedim sincer și curat și des. 
      -patima aceasta are nevoie de o spovedanie deasă și curată, la duhovnic iscusit, nu care să v-o tolereze, și are nevoie de multă bunăvoință din partea voastră. Adică să binevreți voi!!!! 
-CU DESFRÂNAREA NU SE LUPTĂ, DE EA SE FUGE!!! UNDE? UNDE A FUGIT TÂNĂRUL DE AZI. ÎN BRAȚELE PĂRINTEȘTI. AȚI VĂZUT COPILUL CÂND SE SPERIE? CE FACE? FUGE LA PIEPTUL CELUI MAI APROPIAT PĂRINTE, ȘI ÎNCHIDE OCHII , SE STRÂNGE PUTERNIC ACOLO LA PIEPT, SĂ SE SIMTĂ ÎN SIGURANȚĂ, ȘI NU MAI PRIVEȘTE SPRE LOCUL UNDE S-A SPERIAT. Așa să facem și noi. Să fugim la biserică, să ne speriem de vicleșugul acestui drac care nu ne vrea binele. Dracii se urăsc și pe ei, vă dați seama cum ne urăsc pe noi, cei ce de bine de rău, suntem pe o poziție de luptă, chiar dacă adesea luptăm pe coate și genunchi. Și nu doar dracii ne urăsc; ne urăsc și oamenii care se destrăbălează fără noimă în cloaca asta viermuindă a desmățului deșănțat. Ei nu pot pricepe că viața poate fi și alt-cum-fel. Le e frică de acest adevăr!!!!
DRACUL ACESTA CĂRUIA NOI I-AM DESCHIS PUȚIN UȘA SUFLETULUI, ȘI-A BĂGAT INIȚIAL DOAR O PRIVIRE PRIN CASA SUFLETULUI NOSTRU, PRINTR-O PRIVIRE LA PORNOGRAFILE DIN MEDIA, LA VRE-O NEÎMBRĂCATĂ DE PE STRADĂ. APOI ȘI-A BĂGAT GHEARA PRIN PĂCATELE ACESTEA MICI , DAR CARE ZĂPĂCESC MINTEA , MAI ALES CÂND DEVIN NECESITĂȚI ZILNICE, MASTURBAREA, MALAHIA. ÎNTRĂ APOI ÎN NOI ȘI NE ROBEȘTE CU TOTUL ȘI GREU, FOARTE GREU SE LASĂ SCOS AFARĂ, CĂ DOAR SPUNE CĂ ÎNTRE EL ȘI NOI NU A FOST DECÂT UN „CLIC”. NOI I-AM DESCHIS UȘA, ȘI EL S-A FĂCUT STĂPÂN, CA ȘI UNGURII PE ARDEAL!
      Închei cu cuvintele sf Ap Pavel: „toate îmi sunt îngăduite dar nu toate îmi folosesc; toate îmi sunt îngăduite , dar nu mă voi lăsa robit de ceva!Fugiți de desfrânare! orice păcat îl va face omul este în afară de trup,cine se dedă însă desfrânării păcătuiește în însuși trupul său” 
„NU PUTEM NOI GREȘI CÂT POATE DUMNEZEU IERTA” spunea păr. Arsenie Papacioc, și completez eu: AȘA ESTE, DAR DE CE SĂ CERȘIM MILA LUI, CÂND PUTEM TRĂI IUBIREA LUI. Trăiți iubirea curată în legea ușoară creștină, și veți înțelege ce este cu adevărat, iubirea de fiu, de tată, de mamă, de frate, de natură de Cer, de semeni și iubire Divină din noi revărsată peste tot ce ne înconjoară.

Comentarii

Liliana a spus…
Deosebit de frumos... Dumnezeu sa va binecuvinteze cu viata vesnica Parinte, si pe toti cei ce vor vedea acest video.
http://youtu.be/CGc8o5H1zSI

Postări populare